Coaching

Een coachtraject is ontwikkelingsgericht en vaak werkgerelateerd. Leven vanuit eigen koers doe je vanuit wie je bent. Dit vraagt om een strategie waarbij deze vragen centraal staan:

  • Waar sta ik?
  • Waar wil ik naartoe?
  • Hoe ga ik dat doen?

Om meer zicht te krijgen op wie je bent maak ik gebruik van de persoonlijkheidstype-test van het Enneagram. Het Enneagram helpt om meer inzicht te krijgen in jezelf. Wat zijn je motivaties, kwaliteiten en valkuilen. Wat kan je doen om uit beperkende patronen te stappen? En hoe maak je de vooruitgang en verandering concreet?

Coaching is een vorm van professionele begeleiding op werk- of persoonlijk vlak.

Meer over Enneagram

Het Enneagram is een persoonlijkheidstype-test van negen motivaties gebaseerd op onbewuste dwangmatige reactiepatronen van voelen, denken en gedrag. Het Enneagram laat de strategieën zien waarom we doen zoals we doen en hoe dat onze houding en communicatie met anderen beïnvloedt. Het Enneagram geeft je diepgaande kennis over de verschillende karakters en hun onbewuste drijfveren en basisovertuigingen. Het geeft zicht op gedrag en interacties, waardoor miscommunicatie ontstaat omdat ieder vanuit een andere invalshoek naar de ander kijkt. Dit geeft inzicht in groei waardoor we onze kwaliteiten beter kunnen gebruiken en in staat zijn om onszelf op een dieper niveau met anderen te verbinden.