Therapie

Psychosociale Therapie

Problemen van psychosociale aard zijn moeilijkheden of vragen die het dagelijkse leven zo beïnvloeden dat je niet in staat bent te doen wat je echt wil doen of wat van je mag worden verwacht. Daarnaast merk je vaak dat je je erg vlak kan voelen, minder vreugde ervaart en er een gevoel van vermoeidheid heerst.

Met psychosociale therapie vanuit de Transactionele Analyse (TA) bied je jezelf de mogelijkheid om je psychische gezondheid te bevorderen. De therapie kan worden gecombineerd met het ontwikkelmodel van het Enneagram.

Afhankelijk van de aard van je probleem zoeken we uit hoe we de therapie vormgeven. Dit gaat over problemen die je in jezelf ervaart of problemen die je in relatie met anderen tegenkomt, zowel privé als werkgerelateerd.

Meer over TA

De TA is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering.  Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties en de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. Een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. TA-professionals vooronderstellen en zoeken de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. TA is een effectief instrument voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling en voor coaching, counseling, therapie en organisatieontwikkeling. Het ondersteunt het creëren van een gezonde persoonlijkheid waarbij autonomie centraal staat.
www.ta-academie.nl

Klachten en problemen

 • Familieproblemen en vaderschap
 • Relatieproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Opvoedproblemen/opvoedingsvragen
 • Zelfbeheersingsproblemen, agressieproblemen, omgaan met woede of boosheid
 • Overspannenheid, innerlijke onrust, stress of Burn-out
 • Assertiviteit
 • Identiteitsproblemen
 • Laag zelfbeeld en onzekerheid
 • Zingevingsvragen
 • Psychosomatische klachten (onbegrepen lichamelijke klachten)
 • Trauma’s
 • Angst
 • Depressie
 • Rouw en verlies

Werkwijze

Het traject dat we samen ingaan start met een intakegesprek. We maken kennis en besteden aandacht aan het probleem en hulpvraag. De doelen die daaruit voortkomen zijn de rode draad in het traject. In de therapie wil ik aansluiten bij wat werkt voor jou. Ieder traject is uniek.

In mijn werk combineer ik verschillende perspectieven, waaronder de Transactionele Analyse en het Enneagram. Ik denk systeemgericht en het kan helpend zijn om voor jou belangrijke personen mee te nemen.

Meer over Systeemgericht denken

Systeemgericht denken gaat over betekenis geven aan relaties en over de soms ingesleten gedragspatronen tussen mensen. Het zijn deze patronen en de wijze waarop mensen elkaar zien en met elkaar omgaan, die een goede samenwerking in de weg kunnen staan.